Kommunen sjekker noen av sine badevann for spesielt to typer bakterier, henholdsvis Enterokokker og E.coli.

– Alle badevannene har utmerket kvalitet, sier miljøvernrådgiver Guro Haug.

På kommunens hjemmeside finner du en oversikt over ti gode badeplasser.

Når kommunen nå i starten av uke 27 var ute og tok prøver av badevannet er det kun seks av av disse ti registrerte badeplassene som ble kontrollert.

– Vi har tatt slike prøver en del år nå. Vi tar prøver ved de badeplassene nærmest der folk bor, og der hvor det er størst sannsynlighet for endring av badevannskvalitet grunnet bruk, etter tørkeperioder eller styrtregn, forklarer Haug.

Badeplasser som nå har fått sjekket vannkvaliteten er:

Hermannspytten
Høldippeldammen
Morttjern
Rulse
Sagdammen
Svarttjern

For både Enterokokker og E.coli måles det ut fra antall bakterier per 100 milliliter væske. For Enterokokker er grenseverdien på 400 og for E.coli er tiltaksgrensen på 1000.

Prøvene tatt i Nittedal denne uken er analysert av Noranalyse ved Nedre Romerike Vannverk (NRV).

– Grunnen til at ikke alle de registrerte badeplassene eller vannene er tatt med skyldes erfaring. Vi tar prøver av de vannene der det er størst sannsynlighet for å oppleve endring i badevannskvaliteten. Vannene og plassene lenger unna folk og lenger inn i marka blir sjeldent påvirket negativt og kontrolleres derfor ikke, sier Haug.

Hun viser blant annet til Ørfiske, som tidligere var blant badeplassene som ble kontrollert.

– Men det oppstod aldri endringer av betydning. Den er derfor ikke lengre med blant vannene vi sjekker, forklarer Haug.

Hun kan ellers opplyse om at vannene på lista vil bli sjekket hver 14 dag gjennom sommeren.

– Vi har planlagt testing annenhver uke fra nå i uke 27 og fram til uke 35. Men om perioden blir forkortet eller forlenget er noe vi vil se på utover sommeren, forklarer hun.

De som etterlyser badevannstemperaturer må nok belage seg på å ta med eget termometer.

– Vi har noen ganger tidligere også målt temperaturer, men har nå sluttet med dette. Det er noe vi vil se på og diskutere om er aktuelt å starte opp igjen, men da blir det ikke til årets badesesong, sier Haug.