Vi Miljøpartiet De Grønne ble svært overrasket over at byggegrensen til skogen langs området ved Tumyrhaugen og Sørli er foreslått flyttet i formannskapsmøtet nå i august. Vi trodde alt var reddet da Berger skog ble lagt innenfor området som beskyttes av markaloven. Er det en grunn til at dette ikke avgjøres i kommunestyret før valget, men har i det stille blitt behandlet i formannskapet? Vi i Miljøpartiet De Grønne skal kjempe for at naturen ikke skyves lenger unna alle beboerne på Rotnes. Både Helsedirektoratet og NMBU, Universitetet på Ås, er entydige på at nærnaturen er vår viktigste idrettsarena.
Det Turkameratene Nittedal Turlag gjør er imponerende og viktig for oss som innbyggere. Kommunen har en utrolig god medspiller her til tross for lite økonomisk og praktisk støtte. TNT får oss, uavhengig av alder, i aktivitet og ut i naturen, som ligger der gratis til bruk.
For at barn og eldre raskt skal komme seg ut i marka er stier og smettveier viktig. Noen av disse har i byggeprosjekter blitt stengt og det er viktig at disse åpnes og merkes.
Trykket på kommunen for å bygge ned nærnaturen er nok større fra eiendomsselskap der det kan være store fortjenester, enn fra turgåere og frivillige. Gevinsten med å få folk ut i bevegelse er imidlertid enorm for kommunen på sikt.

Nærhet til kollektivtrafikk er viktig. For under en uke siden traff vi en eldre dame som var for svaksynt til å kjøre bil.
Hun hadde nå begynt å ta toget til Nittedal stasjon for å komme ut i marka. Dette er et eksempel på hvorfor det er viktig at marka kan nås med kollektivtrafikk. Det reduserer også biltrafikk slik unge og eldre kan komme seg trygt ut i naturen.
Friluftsliv, og tilrettelegging for dette, har flere fasetter i tillegg til selve folkehelsen. Det skaper en glede og kjærlighet til naturen som igjen påvirker vår kunnskap om hvor viktig det er å ta vare på naturen, dyrene og det fantastiske mangfoldet. En friluftskonsulent vil være et viktig bindeledd mellom innbyggerne, friluftslivets organisasjoner og kommuneadministrasjon, barnehager, skoler, omsorgsinstitusjoner med mer. Kortreist friluftsliv gir mulighet for gode vaner hos barn og unge. Undersøkelser viser at 9 av 10 nordmenn går på tur, men andelen unge i alderen 16- 24 har vært lavere. Det er bekymringsfullt når vi vet at da har de fleste også sluttet med organisert idrett. Denne gruppen sliter mer med psykiske problemer enn før. En frivillighetskonsulent kan bidra til å få gode vaner til at unge kommer seg ut i naturen, før de kommer i denne litt utfordrende alderen.
Vi politikere må da også sikre at skogsturer virkelig blir en opplevelse. Eventyrskog og variert gammelskog er viktig for at vi skal få den fantastiske variasjonen, med fuglesang i alle toner og variasjoner, vakre høstfarger, spennende gamle trær å klatre i, åpent landskap med sommerblomster mellom store gamle løvtrær. Kun ca. 2 % av Nittedal er blandingsskog og ca. 2 % løvskog. Da blir det selvsagt viktig at vi forvalter de kommunale skogene bedre og inviterer andre grunneiere til idemyldring, samarbeid og kunnskapsutveksling om hvordan vi kan få opp mengden gammelskog, variert løvskog og virkelig gi befolkningen spennende turopplevelser med variert plante- og dyreliv.
Ta vare på folkehelsa og forbedre den går altså hånd i hånd med bevaring av natur og biologisk mangfold.