Avgjørelsen er i tråd med beslutningen regjeringen tok i november i fjor, da de midlertidige reglene ble fastsatt, opplyser Kunnskapsdepartementet.

– Under pandemien ville vi unngå at elever med symptomer på luftveissykdom gikk på skolen av frykt for høyt fravær, samt unngå smitte og spredning av koronavirus. Jeg er veldig glad for at samfunnet er tilbake i en mer normal hverdag, også i skolen, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

– Det betyr at vi går tilbake til vanlige regler og rutiner for tilstedeværelse på skolen til høsten, legger hun til.

Får ikke karakter

Ifølge regelverket får ikke elevene karakter i et fag hvor de har mer enn 10 prosent udokumentert fravær.

Fra høsten kan ikke elevene lenger bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for å dokumentere helsefraværet. Gyldig dokumentasjon er legeerklæring eller dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for eksempel fysioterapeut, tannlege, psykolog eller helsesykepleier.

Det er først ved fravær over 10 prosent i et fag at elever trenger dokumentasjon. De trenger altså ikke oppsøke helsepersonell hver gang de er syke, så lenge de holder seg under fraværsgrensa.

– Reglene har sine utfordringer

Kunnskapsministeren mener det er viktig at elevene kommer på skolen, både for å lære og for å være en del av det sosiale fellesskapet. Samtidig er hun åpen for å se på reglene.

– Vi vet at fraværsgrensa har bidratt til at elevene er mer på skolen, men vi ser også at fraværsreglene slik de er i dag, har sine utfordringer. Derfor må vi hele tiden arbeide med å se på hvordan vi kan forbedre reglene slik at de bidrar til mest mulig tilstedeværelse for elevene, sier Tonje Brenna.

Før sommeren vil regjeringen gi Utdanningsdirektoratet i oppdrag å se på om det er rom for å forbedre dagens fraværsreglement, opplyser hun.

– Regelverket skal oppleves rettferdig for både lærere og elever, og vi tar nå en gjennomgang på om det er for komplisert og for byråkratisk, sier Brenna.