Fossum (Frp) foreslår at noen fra Ap overtar som varaordfører

Helge Fossum søker om fritak fra vervet som fungerende varaordfører.