Andre sentralt plasserte kommuner gjorde dette raskt unna, da tilflyttinga til byregionene og veksten skjøt fart.

De landet både utbyggingsmønster og stedsstruktur og har høstet fordelene i snart 50 år, med god samfunnsøkonomisk lokalsamfunnsorganisering, mangfoldige og attraktive kommunesentra og forutsigbarhet for regionale/statlige satsinger.

LES OGSÅ: Nittedal Høyre og livskraftig stedsutvikling

Tydelige grep

Sist Høyre var i posisjon, 2007-11, tok H/Frp-koalisjonen (støttet av V og KrF) tydelige grep.

Andelen for Rotnes ble satt til 60-70. Kommunens første sentrumsplan fra 90-tallet, fikk et skikkelig løft. Veisløyfa og kvadraturen ble introdusert. Tettstedet og sentrum skulle utvikles vest- og sørover i Rotnes Sør. H/Frp-koalisjonen forma god politikk vha kommunens fagkompetanse.

Tre perioder med uenighet i den rød-grønnekoalisjonen har ikke ført oss en tøddel videre, unntatt prosjektene kulturhus, kirke og «containerskipet». 10 tapte år, uten videreutvikling av et helhetlig sentrum og tettsted.

I et slikt politisk vakum, og etter svake partigrupper i eget parti, skulle en tro det var lett for partiet å trekke opp en tydelig retning.

Henger ikke i hop

Men nei. Det er med mild forundring vi leser uttalelser fra partiets to listetopper.

Det henger ikke i hop, og det henger dårlig på greip.

Nittedal Høyre tilsidesetter vesentlige konklusjoner i et tydelig kommuneplanarbeid og bidro, ila av hektiske kvelder i juni og desember, med to dvaske og håpløse vedtak.

Det er faktisk ikke lett å sortere ut hva som er mest forvirrende og utilstrekkelig ved H’s nye politikk. Om det er (at):

 • vedtaket favner politikk mellom fløypartiene Frp til Mdg?
 • de fjerner en nødvendig geografisk fordelingsnøkkel for vekst mellom kommunesentrum og rest-kommunen?
 • de gjeninnfører en senterstruktur kommunen forlot tidlig på 90-tallet?
 • de går for et fragmentert utbyggingsmønster, som ikke appellerer til regionens større utviklingsaktører, men de små, som kommunen må holde i øra – altså mer offentlig innsats, mindre privat?
 • den manglende forståelsen av veisløyfas overlegne betydning for å utvikle en sentrumskjerne?
 • troen på en helt urealistisk Rv4-tunnelløsning?
 • det kortsiktige perspektivet med en 12-årig «grønn grense», som burde trukket opp tettstedsavgrensingen for minst 2-3 tiår framover?
 • likegyldigheten til navn på kommunesenteret Rotnes?

I denne runden gripes fatt i kun to av problemstillingene.

Partiets senterstruktur synes å vere kommunesentrum, lokalsentra og nærsentra.

 • Hvilke steder er det?
 • Skal det store tettstedet Hagan ha kun ett lokalsenter, uten nærsenter?
 • Hvordan er senterstrukturen i Hakadal?

Høyre skal styrke den fysiske kvaliteten i sentra, men har stilt seg likegyldige til prosjektene på Tøyen og Åneby, som ikke bygger steder, men utelukkende representerer funksjonelle bygg.

En senterstruktur er forsåvidt ikke nytt, heller ikke innenfor 80:20. I Nittedal har lokalsentra og nærsentra alltid skulle hatt tjenester og service som dekker hverdagsbehovet. Det nye er at H skal ha en udefinert andel av kommunens øvrige utvikling dit, noe som vil svekke muligheten til å utvikle et mer mangfoldig kommunesentrum.

Steder bygges av boliger, allmenne funksjoner og næringsliv. Hvordan H vil fordele planperiodens forutsatte 2100 boligene er uklart. Bare i første 12-årsperiode kan forskjellen for Rotnes, mellom 80:20 og H’s mulige geografisk fordeling, bli 980 boliger!?!

Å ikke forstå veisløyfas betydning for å få et attraktivt sentrum, med kvadraturen, er uforståelig fra partiet som først lanserte veisløyfa, i sentrumsplanen 2007-11.

Betommasts masterplanskisse viser med tydelighet hvordan den manglende veisløyfa svekker muligheten til å bygge en tydelig sentrumskjerne, det aller viktigste elementet for god stedskvalitet.

Høyre går ikke dypt nok når de utformer utbyggings- og stedspolitikk.

Enkel retorikk

Høyres politikk blir enkel retorikk. Det krever innsikt, og litt arbeid, å avdekke det innholdsløse i politikken og hvor uegnet den er for en kommune i hovedstadsregionen.

Varingen har åpnet debatten for alle – nå lurer vi på hva DU mener. Bruk kommentarfeltet lenger ned på denne siden, eller skriv din mening i denne lenken. (maks 600 ord)