Regjeringen la torsdag frem nye retningslinjer for smittevern, derigjennom retningslinjer for organiserte forsamlinger på opp til 50 personer. De nye reglene forutsetter at en ansvarlig arrangør legger til rette for minst 1 meter avstand mellom deltakerne. Dette gjelder fra 7. mai.

Ifølge en pressemelding vil Den norske kirke gradvis gjenoppta gudstjenester og andre aktiviteter, i tråd med regjeringens nye smittevernregler.

Kirkerådet, Bispemøtet, KA og styret i Norges kirkevergelag har den siste uken jobbet med en ny bransjestandard. Den skal inneholde smittevernregler for hvordan gudstjenester og andre kirkelige handlinger kan gjenopptas på en forsvarlig måte.

Har sendt inn forslag

- Vi sender inn vårt forslag til bransjestandard i dag, og håper på rask tilbakemelding fra departementet. Når menighetene har innarbeidet tiltakene for smittevern, kan kirkene åpne igjen, sier direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen.

Vad Nilsen sier det er mye lokal planlegging som skal fullføres før kirkene igjen kan avholde gudstjenester. Bransjestandarden vil bli publisert på kirkens nettsider når den er klar.

- Lokale ansvarsroller må klargjøres, ansatte trenger opplæring og gudstjenestene må forberedes. Lokalt må kirkene også sikre at kirkebyggene blir forsvarlig vasket. Ikke alle kirker vil åpne allerede søndag 10. mai, det vil skje gradvis, sier hun.

- Vi er veldig glade for å snart kunne avholde gudstjenester i kirkerommet igjen, sier hun.

Venter på retningslinjer

- Vi i Nittedal har begynt å snakke om dette, men foreløpig er det også kun snakk om mulighetene for å starte opp igjen, sier kirkeverge Torfinn Bø i Nittedal.

Selv om regjeringen har åpnet opp for forsamlinger fra 7. mai er det noe usikkert hvordan dette skal gjøres i kirken.

- Vi venter fortsatt på en statlig veileder på hvordan dette skal kunne gjøres. Den er rett rundt hjørnet, men er altså ikke kommet ennå, sier Bø.

Tirsdag denne uken var han i et møte med kolleger på Romerike.

- Dette er selvfølgelig noe som blir diskutert. Men vi venter på veilederen før vi vet hva som må gjøres av tiltak for å kunne starte opp igjen, blant annet med gudstjenester. Det er derfor for tidlig å si om det blir åpne gudstjenester allerede 10. mai, sier Bø.