Fortau i Sagerudveien topper trafikksikringslista

Fortau langs Sagerudveien er nummer en og gang- og sykkelvei i nedre del av Svartkruttveien nummer to på investeringslista for kommunale veier i den nye trafikksikkerhetsplanen for perioden 2021-24.