Forsvarer omstridt gangstripeaksjon: – Vår erfaring er at veivesenet tar feil

Aksjonen til Nittedal SV med å tegne gangstriper over riksveien utenfor rådhuset har fått svært blandet respons.