Følelser i kok rundt Kjul Terrasse og Berget

Forslag om utbygging av Kjul Terrasse og Berget (Bjertnes portal) var oppe til behandling i formannskapet. Etter følelsesmessige innlegg og spørsmål om likebehandling ble begge sakene utsatt.