Foreslår at elever fra dette området mister Sørli som eneste nærskole

Kommunen ønsker med loven i hånd å kunne sluse elever fra Kruttverket også til Rotnes skole.