Forbereder ny klipp av Bølereika

Bølereika får snart ei ny real runde med sag og saks, fem år etter forrige gang.