Jubilanten ble født på plassen Elgstøa i hjertet av Nordmarka og vokste opp der og i Hakadal.

Etter artium fra Oslo katedralskole studerte han ved NTH i Trondheim, og som ferdig sivilingeniør ble han ansatt i NRKs tekniske avdeling og ble der i nær 50 år. Dette var perioden med etablering av fjernsynet, radio i flere kanaler, oppbygging av distriktskontorene og overgangen fra analog til digital kringkasting. Han hadde sentrale oppgaver, og et spesielt ansvar for det landsomfattende programlinjenettet, satellittoverføring til Svalbard og nettverk for Sami radios nordiske sendinger fra Karasjok. Han har deltatt i samarbeidsprosjekter, både på nordisk og europeisk basis.

Han var politisk aktiv og innvalgt i Nittedal kommunestyre og formannskap i flere perioder. Med hjerte for folkemusikk har han blant annet laget radioprogrammer og deltatt på stevner i inn- og utland med sitt trekkspill. Han er fremdeles aktiv i musikken. Han har skrevet bøker om kringkastingsteknikk, om lokalhistorie i Nittedal og om Nordmarka og familiens historie der.

Jubilantens familie består i dag av fem barn, ni barnebarn og fire oldebarn.

(©NTB)