– Vi må tørre å ha noen hårete mål

Ordfører Hilde Thorkildsen retter blikket framover, og ser for seg regionalt anlegg i Varingskollen, utbygging på Sagerud og en mulig idrettspark i Nittedal sentrum.