Gå til sidens hovedinnhold

Flytende skolegrense på Rotnes

Det bor flere barn i Sørli skolekrets enn skolen har plass til, og kommunestyret vedtok enstemmig og uten debatt å justere inntakskriteriene mellom Rotnes og Sørli skole. 

Tidligere gikk strømmen med overtallige elever fra Rotnes til Sørli, men nå er situasjonen snudd. Tomta på Sørli er ikke stor nok til en permanent skoleutvidelse, og en justering av kretsen med å bruke Svartkruttveien som grense i stedet for Nygårdsbakken er heller ikke nok til å løse Sørlis utfordringer.

163 svar kom inn etter at kommunen lanserte en løsning på utfordringene med inntaket. Ved å gjøre enkelte soner flytende vil elevene fortsatt ha Sørli som førstevalg, men dersom det ikke er plasser nok vil elevene i dette området få Rotnes som sin skole. Dette gjelder allerede fra skolestart 2021/22. Men ingen barn som har skoleplass i dag vil trenge å bytte skole.

Les også

Elever herfra skal både kunne sendes til Sørli og Rotnes. Foreldre er bekymret for at søsken splittes

Ungdomsrådet sa seg i sin uttalelse enige med rådmannen, men mente at søsken må få gå på samme skole. Rådmannen understreket at skolene vil strekke seg langt for å få til dette. Det at barn har gått i samme barnehage og har venner derfra er derimot ikke et kriterium som blir tatt særlig hensyn til ved vurdering av hvilken skole de havner på.

Kommunestyrets enstemmige vedtak betyr at barn som bor i Gudrun Moestuens vei kan gis tilhørighet til både Sørli og Rotnes. Barn fra boliger i Kruttverket sør for Sagerudveien og boliger i Trekullveien kan også gis tilhørighet til Rotnes skole. Trekullveien var ikke inne i det første forslaget, men ble inkludert etter innspill i høringsrunden.

Kommentarer til denne saken