Bedre debatt hvis Eliseussen (Sp) begynner å forholde seg til fakta

Av