Flere smitteutbrudd på Ahus – 18 ansatte og 7 pasienter har testet positivt