Kulturturisme blir et satsingsområde for regjeringen, som torsdag la fram en ny strategi som skal gjøre Norge til en kulturdestinasjon.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) mener at strategien vil bidra til at flere får øynene opp for Norge.

– Det er ikke alle det passer for å tilbringe ferien i en kano eller på en fjelltopp, men som gjerne vil reise for å se «Skrik» med egne øyne på Munchmuseet, street art i Lofoten eller Vinjerock i Jotunheimen, sier Grande.

Et flertall av turistene i Norge ser på kultur som en viktig del av ferien sin. Det gjelder både norske og utenlandske reisende, ifølge en undersøkelse gjort av Innovasjon Norge. 66 prosent av utenlandske og 57 prosent av norske turister ser på kulturelle aktiviteter som en «svært viktig» del av ferien.

Mener film kan øke turismen

For å legge bedre til rette for dette, vil regjeringen blant annet styrke og tilrettelegge for at steder som er knyttet til handling i bøker, film, dataspill og tv-produksjoner, kan realisere verdiskapningspotensialet sitt i større grad.

– Erfaringer fra andre land viser at potensialet kan utløses i større grad ved å utvikle en mer systematisk arbeidsmetodikk på dette området, heter det i meldingen.

Ved statsbudsjettet for 2019 økte regjeringen tilskuddet til insentivordningen for internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge med 10 millioner kroner, og varslet at de ville opprette en nasjonal filmkommisjon.

Intensivordningen har blant annet støttet James Bond-filmen «Bond 25», som spilles inn flere steder i Norge, med 47 millioner kroner. Deler av filmen ble spilt inn i Hakadal.

Flere helårsarbeidsplasser

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener en kultursatsing kan gjøre norsk reiseliv mer bærekraftig, blant annet gjennom flere helårsarbeidsplasser.

– Bedre samspill mellom kultur, næringsliv og offentlig sektor er sentralt i strategien, og samarbeid på tvers kan skape merverdier, sier Røe Isaksen.

I 2018 var det ifølge NHO nær 34 millioner gjestedøgn i Norge. Men veksten i tallet på overnattingsdøgn har flatet ut den siste tiden, og reiselivsnæringen sliter med lav lønnsomhet og lavere driftsmarginer enn andre deler av næringslivet.

I sin nye strategi prioriterer regjeringen fire satsingsområder: Samspill mellom kultur og reiseliv, kunnskap og kompetanse, kulturelle reiseopplevelser, og profilering av Norge som kulturnasjon.

Forskningsrådet følger opp med å lyse ut 20 millioner kroner til forskning innen reiseliv og kulturturisme. Det er første gang det blir lyst ut penger til dette med midler fra Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet.

(©NTB)