Mottaket er besluttet nedlagt, og de ukrainske beboerne blir i løpet av de neste ukene bosatt i ulike kommuner over hele landet. En ny fase i livet venter. Samtidig setter oppbruddstiden preg på stemningen.

«Krydder i hverdagen-prosjektet» i Nittedal tenkte at både barn og unge trengte en oppmuntring og solgte flatbrød på Nittedal Matfestival til inntekt for ungene på Glittre Mottak.

– Vi ønsket å dele gode opplevelser og landet på Plutselig Sirkus, forteller Kari Frank, inkluderingsansvarlig i Nittedal og Hakadal bygdekvinnelag som sammen med Shama Ahmed, leder i Ahmadiyya-kvinnenettverket, ønsket velkommen onsdag. De hadde med flatbrød som symbolsk gave, uttrykte at de har satt pris på å ha flyktningene i bygda og ønsket dem lykke til videre.

«Krydder i hverdagen» er et samarbeidsprosjekt mellom de lokale lagene av Bygdekvinnelaget, Ahmadiyya-kvinnenettverket, Mental helse, Røde Kors og Nittedal Frivilligsentral.

Plutselig sirkus ble etablert i 2016. Å skape kontakt er det bærende elementet i opptredenen. Barn og voksne får prøve seg med rockeringer, diablo, sjongleringsballer og mye mer.

– Det virket som de 40 barna og 20 voksne var inne i en magisk flytsone med triksing og samspill i gymsalen på Glittre, forteller Kari Frank. Hun takker Irena Vengerskaja, barnefaglig ansvarlig på Glittre Mottak, som la til rette i forkant og bidro med tolkning underveis.