Gå til sidens hovedinnhold

FHI anbefaler endring i vaksinestrategien

Flere koronavaksiner til Oslo vil føre til færre dødsfall nasjonalt, mener FHI. De tar til orde for en skjevfordeling av vaksinene.

En geografisk skjevfordeling til områder med høyt smittetrykk over tid kan sannsynligvis kan gi netto helsegevinster i form av færre infeksjoner, sykehusinnleggelser og dødsfall nasjonalt, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin siste anbefaling om vaksinestrategien.

Klokken 14 vil helseminister Bent Høie (H) kunngjøre hvilken strategi regjeringen har bestemt seg for. Høie har tidligere gitt uttrykk for at regjeringen vil følge faglige råd i saken.

Mer til Oslo

I anbefalingen tar FHI til orde for at særlig Oslo bør få flere vaksiner.

– Våre matematiske modeller peker på at en geografisk skjevfordeling av vaksiner til Oslo vil føre til flere sparte liv på nasjonalt nivå, det vil si at antall sparte liv i Oslo (på grunn av ekstra tilførte vaksinedoser) vil være flere enn antall tapte liv i kommunene utenfor Oslo (på grunn av tap av vaksinedoser), heter det i anbefalingen.

FHIs analyser viser at det kan bli mellom 15 og 30 prosent reduksjon i sykehusinnleggelser på nasjonalt nivå om vaksinering i Oslo prioriteres.

Fram til nå har vaksinene blitt jevnt fordelt over hele landet.

FHI viser til at de nye virusvariantene er på frammarsj, særlig i Oslo der særlig den britiske virusmutanten har fått fotfeste. Den regnes som mer smittsom.

Beskjeden skjevfordeling

– Ut fra en smittevernfaglig vurdering er det grunn til å vektlegge risikoen for økt smittespredning som grunnlag for en anbefaling om geografisk skjevfordeling, heter det i anbefalingen.

Det er også gjort analyser av hvordan det vil slå ut dersom både Oslo og Viken blir prioritert i vaksinekøen. Ifølge FHI vil dette gi en lavere reduksjon i tallet på innleggelser og død nasjonalt enn dersom Oslo blir prioritert alene.

Men fordi modellene er usikre, samt at en skjevfordeling kan skape problemer for områder av landet som da får færre vaksiner, mener FHI at en mer beskjeden skjevfordeling kan være en løsning.

De foreslår derfor å gi 20 prosent ekstra til områdene som bør få mer, som Oslo, og fordele reduksjonen best mulig på øvrige kommuner slik at mange kommuner får litt mindre.

Kommentarer til denne saken