Går i underskudd på å arrangere 17. mai. Foreldre rundt på skolene mener noe må gjøres

Flere av skolene i bygda gikk i underskudd på årets 17.mai-arrangementer. Foreldreutvalgene både på Slattum og Holumskogen skoler mener noe må gjøres.