Utdanningsdirektoraret har avslått søknaden om godkjenning fordi de finner at den ikke tilfredsstiller friskolelovens minstekrav.

Mangler dokumentasjon

I avslagsbrevet vises det til at Hoppensprett Barneskole Nittedal AS fikk en foreløpig vurdering i september. Skolen ble bedt om å sende inn ny dokumentasjon på flere punkter, uten at dette er mottatt.

Skolen har ikke dokumentert hvorfor det er behov for skolen, ikke endret navn i enhetsregisteret fra Hoppensprett barneskole Austevoll AS og ikke sendt inn bekreftelse på innskuddskapital. Budsjettet er heller ikke vurdert som tilfredsstillende.

Nittedal kommune har også stilt seg negativ til etableringen.

– Mye annet å jobbe med

Hoppensprett-eier Lise Kragset Furuseth avdramatiserer avslaget.

– Fordi vi har hatt mye annet å jobbe med har vi ikke fått prioritert Nittedal så høyt og framskaffet dokumentasjonen Utdanningsdirektoratet etterspør. Vi har så langt heller ikke tomt til lokalisering av skolen, men skal jobbe med ulike alternativer, sier Furuseth.

– Hvilke andre prosjekter jobber dere med for tiden?

– Først og fremst at Hoppensprett vgs Jessheim må utvides. Vi har venteliste på vg1 og trenger større lokaler, sier Lise Kragset Furuseth.

Fakta

  • Hoppensprett AS, med base på Jessheim, driver en rekke barnehager og skoler med kristen formålsparagraf.
  • Hoppensprett har barneskole, ungdomsskole og videregående skole på Jessheim, barneskole på Brårud og starter ungdomsskole samme sted til høsten. Planene om videregående skole i Hurdal er utsatt på ubestemt tid fordi det var kun fire søkere.
  • Hoppensprett har barnehager i Ullensaker (5), Nes (3), Eidsvoll (1), Hurdal (1), Sørum (1), Austevoll i Hordaland (2), Narvik i Nordland (2), Hadsel i Nordland (2), Sortland i Nordland (1).Hoppensprett AS

2017

2016

Driftsinntekter52 227 00045 416 000
Driftsresultat4 760 0001 774 000
Resultat før skatt3 759 000896 000