Gå til sidens hovedinnhold

Får 5 millioner kroner fra staten til Høldippelen

Kommunen får pengestøtte for å rehabilitere Høldippeldammen.

Nittedal kommune har vedtatt å overta Høldippeldammen fra Nedre Romerike Vannverk AS. Da må dammen rustes opp etter alle sikkerhetsmessige regler, en jobb som er beregnet å koste 48,6 millioner kroner.

Nå får kommunen hjelp fra staten. Miljødirektoratet har bestemt seg for å bidra med 5 millioner kroner.

Morten Thaulow, seniorrådgiver i Miljødirektoratet, sier i ei pressemelding at Høldippeldammen har så stor betydning for mange at det er viktig å bevare den.

– Høldippeldammen danner rammen om et godt opparbeidet og mye brukt friluftsområde. Det er viktig å rehabilitere demningen for å ta vare på dette tilgjengelige og populære området, sier Thaulow.

Thaulow sier det er sjelden direktoratet bidrar til å rehabilitere demninger.

– De fleste nedlagte dammer i Norge ligger avsides til og har liten verdi for folk flest, sier Thaulow i pressemeldinga:

– Akkurat Høldippeldammen er så spesiell med sin veldig sentrale beliggenhet og status som rekreasjonsområde at vi mener det er viktig at den beholdes. Dersom demningen fjernes, vil Nittedal og Romerike miste et veldig populært turområde.

Ordfører Inge Solli er glad for bidraget og støtter Thaulows vurdering.

– Jeg sier på vegne av alle i Nittedal tusen takk for bidraget. Høldippeldammen er et svært viktig rekreasjonsområde, fordi det er så tilgjengelig og ligger så sentralt. Det er viktig for oss å ta vare på dette populære turområdet, sier Solli.

Nedre Romerike Vannverk AS skal legges ned. Når det skjer, må de gamle drikkevannskildene overtas av kommunene. Kommunestyret i Nittedal har vedtatt å overta Høldippeldammen ved Rotnes og Ryggevannene i Romeriksåsen. Dammene må enten rives eller vedlikeholdes. Kommunestyret i Nittedal har vedtatt å rehabilitere og vedlikeholde Høldippeldammen, mens det tas sikte på å få i stand et samarbeid med Gjerdrum og Lillestrøm når det gjelder Ryggevannene.

Kart som viser Høldippeldammen:

Kommentarer til denne saken