* 1.413 koronadødsfall er meldt til Folkehelseinstituttet (FHI). Aldersgruppen med flest dødsfall er personer som er 80-89 år gamle, og 56 prosent av alle døde er menn. FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å vite om pasienten har dødd av eller med covid-19.

* 27. desember 2020 ble første koronavaksine satt i Norge. Til nå har 4.304.807 personer mottatt første dose, og 3.968.492 har mottatt andre dose.

* 2.405.147 personer har fått tredje vaksinedose, som tilsvarer 44,6 prosent av befolkningen.

* Fem varianter av koronaviruset har hatt utbrudd i Norge. De har fått navnene alfa, beta, gamma, delta og omikron. Januar 2022 tok omikronvarianten over for delta som den dominerende i Norge.

* Ved publisering av forrige ukesrapport fra FHI var det i Norge funnet 37.936 tilfeller av alfa, 664 tilfeller av beta, 16 tilfeller av gamma, 121.355 tilfeller av delta og 52.080 tilfeller av omikron (både bekreftede og sannsynlige).

* 561.729 personer har siden februar 2020 fått påvist smitte av koronaviruset i Norge, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) torsdag. 9.708.517 tester var fram til onsdag utført i landet.

* Snittalderen til dem som har fått påvist smitte så langt i pandemien, er nå 30 år. Det er 287.956 menn som har fått påvist smitte, og 273.761 kvinner. I tillegg er det ukjent hvilket kjønn tolv av de smittede har.

* R-tallet sier hvor mange en smittet person smitter videre. De siste to ukene har det gjennomsnittlige R-tallet ligget mellom 1,2–1,6, ifølge FHI. For omikron har det ligget på 1,5 de siste 4 ukene.

* 249 koronapasienter var torsdag innlagt på sykehus. Det er ni flere enn dagen før.

* Pasientene fordeler seg slik på helseregionene: Helse sør-øst 167, Helse vest 41, Helse Midt-Norge 27 og Helse nord 14.

* 51 pasienter fikk torsdag behandling med respirator. Det er 21 færre enn dagen før.

* I alt 1.533 pasienter hadde fram til onsdag fått behandling med respirator.

(Kilder: Helsedirektoratet, FHI)