Etterlyste økonomisk sosialhjelp til koronarammede

Kommunestyret ber enstemmig om at det legges fram en sak om retningslinjene for å yte økonomisk sosialhjelp i Nittedal.