Etterlyser frivilligheten i arbeidet med barn og unge

Lions mener kommunen må spille mer på lag med frivilligheten.