Administrasjonen ønsket en kontrakt som ikke ivaretok intensjonen med BPA (Målet er at BPA-ordningen skal være et sentralt frigjørings- og likestillings verktøy, noe Stortinget rettighetsfestet i 2015; med andre ord er dette en rett du har dersom du har nedsatt funksjonshemning med et hjelpebehov)

Dette førte til mange møter, påstander i lokalavisen og en underskriftskampanje.

Kontrakten endret

Heldigvis ble kontrakten etter hvert endret, opptil flere ganger. Vi vet at noen mente at det ble vel mye bråk for fire år siden.

Fakta er at hadde ikke brukere, pårørende, leverandører og enkelte politiske partier stått opp, så hadde Nittedal kommune i dag hatt en «versting-kontrakt», en kontrakt som inneholdt så mye kontroll av bruker at du ikke kunne ha tatt deg en Sverigetur med assistentene dine uten å måtte søke kommunen om det.

Altså en kontrakt som gikk IMOT intensjonen, og som hadde motarbeidet likestillingsarbeidet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Norsk Standard

Vi er flere som har jobbet for at kommunen denne gang skulle bruke Norsk Standard.

Det er en kontrakt som er jobbet fram av alle parter i arbeidslivet, myndigheter, storting, regjering, kommuner og leverandører. Det er det nærmeste vi i Norge kommer en konsensus definisjon av hva BPA er.

Dessverre ser vi at det fortsatt er mange av partiene i vårt kommunestyret, som ikke skjønner forskjellen mellom «vanlige» helsetjenester og BPA.

Intensjonen med BPA ordningen er at:

Funksjonshemmede ønsker uavhengighet, selvbestemmelse og deltakelse i samfunnet, og å bli sett på og behandlet som alle andre. Målet er at BPA-ordningen skal være et sentralt frigjørings- og likestillings verktøy som skal bidra til å oppnå dette.

Det ga oss «flashback»

Ut ifra den politiske diskusjonen, ble det tydelig hvilke partier som forstår intensjonen med BPA og hvilke som fortsatt ser på dette mer som en vanlig helsetjeneste, og som er opptatt av kontroll og styring.

Det ga oss et «flashback» tilbake til situasjonen for fire år siden, da et av partiene argumenterte for viktigheten av kontroll siden hen mente dette er en dyr ordning for få personer, en liten kostnadskrevende gruppe.

Når slike argumenter kommer, er det godt å vite at ordningen er rettighetsfestet. Ingen kommunepolitiker kan rokke ved det. Det nevnes heller aldri, når denne argumentasjonen blir brukt, at kommunen får refusjon fra staten for store deler av beløpet og at enkelte brukere må betale nesten kr 30 000 i året i egenandel.

En annerledes kontrakt

Litt fornøyelig er det å høre enkelte av partiene som vi sist ikke fikk gehør av, rose den nåværende kontrakten opp i skyene. En kontrakt som vi fikk endret åtte punkter i, og som ble veldig annerledes enn den de opprinnelig ønsket den gang.

Dette velger vi å tolke positivt, de fleste partiene har beveget seg i riktig retning siden forrige gang og prosessen med konsesjonsutlysningen er nå blitt behandlet politisk.

Vi ønsker å takke Høyre, Frp, SV og KrF for jobben dere gjorde i kommunestyret, og håper de andre partiene følger etterretter hvert.

Vi vil fortsette å jobbe for likestilling for alle i samfunnet vårt, også mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Varingen har åpnet debatten for alle – nå lurer vi på hva DU mener. Bruk kommentarfeltet lenger ned på denne siden, eller skriv din mening i denne lenken. (maks 600 ord)