JA, er vel svaret som forventes i den miljøbevisste tiden vi lever i, men svaret er dessverre NEI i Nittedal nå!

Dessverre er det slik at det i vårt samfunn finnes mennesker som ikke er helt friske, har blitt litt eldre og som ikke er i jobb av forskjellige grunner. For disse gruppene av mennesker er det svært viktig at kollektivtransporten er tilgjengelig.
Innfartsparkering et eksklusivt gode i Nittedal - kommer du etter kl. 8 om morgenen er det ingen plasser å finne noen steder. På Nittedal stasjon kan du riktignok kjøpe månedskort til innfartsparkeringen, men da må du først ha et månedskort på toget. Er du ikke en av heldige de som pendler hver dag er det helt umulig å basere seg på å ta tog hvis du er avhengig av å kjøre bil til togstasjonen. Ikke alle har helse til å sykle til toget. Toget blir rett og slett utilgjengelig for de enkelte grupper.

Det samme gjeller tilgjengeligheten til buss. Ikke alle klarer å gå til bussholdeplassen, og er avhengig av innfartsparkeringsplass ved bussholdeplasser. Lokalbussen fungerer for noen, men det gjenstår mye før denne kan erstatte bilen for å komme frem til tog eller Oslo-buss uten av reisetiden blir for lang.

Et paradoks er at i Søndre går for eksempel bussen til Skytta bare midt på dagen og om kvelden. Det er ingen buss om morgenen og når alle skal hjem fra jobb eller skole. Dette gjør tilgjengeligheten til bussene på hovedveien dårlig for de som ikke kan gå eller sykle.

Nittedal KrF mener at det må bygges flere innfartsparkeringsplasser – både i Hakadal, ved Rotnes sentrum, ved Hagan og på Gjelleråsen – slik at innbyggerne får en mer forutsigbar reisehverdag. På togstasjonene trengs det flere HC-plasser og flere dag-plasser. Rask og sømløs overgang mellom bil og kollektivt er viktig for å gjøre det mulig for de med svak helse å basere seg på kollektivt.

Det som virkelig vil avhjelpe situasjonen er utvidelse av lokalbussrutene. En ekstra avgang på morgenen vil kunne erstatte ca 20 parkeringsplasser. Nittedal KrF vil derfor jobbe for å få etablert lokalbuss i Hakadal som også betjener Døhli, bedret lokalbuss i søndre, og hyppig ringbuss på Rotnes. Ruter og SVV sitter med ansvaret, men kommunen må være en aktiv pådriver og finansiere pilot-prosjekter.