Det spørsmålet inviterer Nittedal Senterparti til folkemøte om førstkommende onsdag. Møtet holdes i kommunestyresalen og tar til klokken 18.30.

Temaplanen for for framtidens landbruk i Nittedal er nå sendt ute på høring. Den sjansen benytter det lokale senterpartilaget til å rette søkelyset på landbrukets kår i en vekstkommunen som Nittedal.

Mer kortreist mat

Er det mulig å øke produksjonen av mat i Nittedal? Og forurenser landbruket like mye som noen mener? For å kunne svare på dette har Sp invitert Knut Samseth og Ana Nilsen fra Landbrukskontoret, samt fire ulike bønder, til folkemøtet onsdag 10. april.

– Det som kanskje er det jeg gleder meg mest til med dette møtet er å få synliggjort variasjonene i bygdas landbruk og hvilke muligheter vi har framover dersom vi tør å satse og kanskje tenke en smule nytt, sier Nittedal Senterpartis ordførerkandidat, Ida Eliseussen.

Korngutta kommer

Hun er selv er utdannet agronom, men mener bestemt at onsdagens åpne møte i kommunestyresalen er interessant for mange flere enn bøndene selv.

– Vi får besøk av Korngutta fra Nes. Det er to karer som nylig har lykkes med å dyrke det afrikanske kornet Teff i Nes. Dette er et naturlig glutenfritt mel som kan brukes på samme måte som vanlig mel. Og hvem er ikke interessert i gode glutenfrie produkter i vår tid, legger hun smilende til.

Inn på tunet

Programmet denne kvelden består også av informasjon om Inn på Tunet.

Her er det Kari og Christian Frank fra Kirkerud gård i Hakadal som vil komme og fortelle om hvordan deres gårdsdrift er med på å arbeide for psykisk helse.

En annen lokal aktør som kommer er Kristoffer Øksne. Han er opptatt av at skogsdrift, miljø og friluftsliv ikke skal være motsetninger i Nittedal, men at vi trenger å forstå hva skogsdrift i større grad er. Jeg er ikke i tvil om at dette er et tema som er viktig for alle som er glad i den grønne bygda vår, framholder Kristoffer Øksne.

På spørsmål fra Varingen om ikke løsningen på mange miljøutfordringer i landbruket er å slutte å spise kjøtt, svarer Eliseussen at det kan bonde Lars Halvor Stokstad Oserud fra Ullensaker si mye om – Lars Halvor brenner for både kuene sine og miljøet, så hvorfor ikke komme og spørre han?