– Det er så mange gode tilbud og aktiviteter for alle aldersgrupper i Nittedal, men vi har inntil nå manglet en samlet oversikt, sier Nora Mahendran Berge, lederen av Nittedal Frivilligsentral.

Hun presenterer den gode nyheten: Nittedal foreningsportal.

Gir full oversikt

Nittedal foreningsportal er en ny nettside som Frivilligsentralen abonnerer på. Portalen skal gi en oversikt over alle lag og foreninger i kommunen, og gir besøkende en god oversikt over hvilke aktiviteter disse tilbyr. Nettsidens kalenderfunksjon gjør i tillegg at alle aktiviteter er synlig på én og samme side. Med mangfold og bred aktivitet i mange lag og foreninger, håper frivilligsentrallederen at nettsiden nå blir flittig brukt av folk som ønsker å vite hva som skjer i lokalsamfunnet.

– Portalen gir innbyggerne en helhetlig oversikt over det som foregår i kommunen. Hvis noen eksempelvis ønsker å melde seg på en turgruppe, kan det være vanskelig å finne hvem som tilbyr dette på egen hånd. Gjennom en felles side, kan alle foreninger som tilbyr turer legge ut nyttig informasjon og datoene for aktivitetene, påpeker Berge.

En side for framtiden

Et enkelt søk i Frivillighetsregistret viser at det finnes 231 foreninger i Nittedal per i dag. Foreløpig har 81 av disse registrert seg i foreningsportalen.

– Det er en flott oversikt, hvor mange har registrert seg og lagt ut nyttig informasjon. Framover vil enda flere lag og foreninger bli registret, så aktivitetstilbudet på nettsiden vil bare øke, sier Nora M. Berge. Hun oppfordrer samtidig lag og foreninger til å ta kontakt for registrering.

– Alle som tar kontakt, vil få hjelp til å registrere seg og i hvordan de kan legge ut sine aktiviteter på nettsiden. Nettsiden er for øvrig gratis, avslutter frivilligsentrallederen.