Barnehagene er en del av vårt felles utdanningssystem, og en viktig byggestein i vårt velferdssamfunn. Gode barnehager er en av våre største samfunnsoppgaver - og vi i Arbeiderpartiet mener at de store oppgavene løser vi best i fellesskap.

Men la det ikke være tvil. Vi mener at private barnehager fortsatt skal være en naturlig del av Nittedalsbarnehagene. I Nittedalsbarnehagene skal det være trygt og godt for barna og foreldrene, og det skal være gode arbeidsplasser for de ansatte.

Lokalpolitisk styring

Vårt ønske om verktøy som gir oss mer lokalpolitisk styring er et ønske om forutsigbarhet i en presset kommuneøkonomi, samtidig som vi øker kvaliteten i barnehagene og styrker tidlig innsats i kommunen på sikt.

Les også

Jeg tror det er bred enighet om at vi ønsker variasjon i barnehager

Vi trenger mangfold i tilbudet. For Arbeiderpartiet er det viktig at alle er med også i barnehagesektoren, men å ta vare på mangfoldet for oss innebærer også at de barna som trenger det mest får tilrettelagt tilbud tidligst mulig. Tidlig innsats er kjernen av mangfoldsbegrepet for oss.

Med tidlig innsats i sentrum må vi slutte å skille mellom allmennpedagogikk og spesialpedagogikk, som om de er to helt ulike verdener. Tidlig innsats betyr mer tverrfaglighet, ikke mindre.

Når jeg som pedagog tenker på implementering av forebyggende arbeid i det allmennpedagogiske, ut i fra en bekymring jeg har for et barn, er det viktig for meg å kunne bekrefte eller avkrefte bekymringen min.

Trenger bekreftelse for veien videre

Det betyr ikke at jeg allerede ikke har satt inn forebyggende tiltak og ikke har gjort mye, det betyr at jeg trenger bekreftelse for veien videre, selv om hele veien blir bygget på allmennpedagogiske grunn.

Tidlig innsats krever økt kompetanse hos alle ansatte og tilgang til tverrfaglige ressurser. Det er med riktig dimensjonering av tilbudet lokalt man får mest mulig av hver krone og kan planlegge framtidsrettet.

Les også

Vi må ikke snakke ned de private barnehagene

Framtidens barnehage må handle om økt kompetanse og økt tverrfaglighet, som begge er forutsetninger for økt kvalitet og tidlig innsats. Det er momenter som også regjeringa signaliserer i sin barnehagestrategi: "Barnehagen for en ny tid".

Økt lokal styring vil gi oss muligheten til å utvide kjernetiden i barnehagen. Sparer man på effektiviteten kan man begynne å tenke på økt bemanning på enkelte avdelinger eller i det tverrfaglige ressurssystemet i kommunen.

Bemanningsnorm

Kjernetiden for en avdeling er omtrent fire timer. Det er tiden fra den siste ansatte kommer på jobb, til den første går. Det er i de timene bemanningsnormen følges i praksis. Det skal avvikles pauser og det skal skapes rom for møter, veiledning og samtaler. Det er den mest dyrebare tiden på en avdeling.

Les også

Er foreldrenes ønsker for barnehage tilsidesatt?

Barnehager som har vært med på prøveprosjekter med økt bemanning i blant annet Oslo og Stavanger kan melde om mer tid med barna, mer tid til kompetanseutvikling og mindre sykefravær.

Selv er jeg heldig og jobber i en av de barnehagene som i fjor fikk tildelt en spesialpedagog som jobber på topp i barnehagen.

Det har kortet ned tiden jeg som pedagogisk leder bruker mellom bekymring og tiltak betydelig. Tid som nå går til andre typer utviklingsarbeid. Det unner jeg alle kollegaene mine i hele landet.

Styringsverktøy for en helhetlig oppvekst

I Arbeiderpartiet ser vi på styringsverktøy for en helhetlig oppvekst og utdanningspolitikk som et godt startpunkt, som vil hjelpe oss å komme dit vi må.

I Nittedal har vi allerede vedtatt en kommuneplan. Vi vet hvor det kommer til å utvikles mest, og vi vet hvor vi trenger flere barnehageplasser framover.

Vi må sammen finne løsninger. Det fortjener bygda, det fortjener barnehagesektoren og det fortjener velgerne.

Varingen har åpen debatt for alle – nå lurer vi på hva DU mener. Bruk kommentarfeltet lenger ned på denne siden, eller skriv din mening i denne lenken. (maks 600 ord)