På spørsmål om i hvilken grad husstanden er rammet økonomisk av økte priser på strøm, mat, drivstoff og renter, svarer over halvparten av familiene med barn at de er rammet i stor eller svært stor grad.

41 prosent av husholdningene som tjener mindre enn 400.000 i året oppgir at de må kutte betydelig i matinnkjøpene.

Redd Barna mener det som kommer fram i undersøkelsen, er svært alvorlig.

– Mange barn og familier utsettes nå for et økonomisk stress, og det trengs kraftfulle politiske tiltak for å sikre barns rett til gode levekår i tiden framover, sier lederen for Redd Barnas Norgesprogram, Monica Sydgård.

Krever økt barnetrygd

I 2020 og 2021 økte barnetrygden for barn under seks år, men ikke for de eldre barna.

Nå mener Redd Barna det er helt nødvendig at også foreldrene til eldre barn får den samme økningen.

– Barnetrygden bør økes slik at alle barn under 18 år får det samme beløpet. Det er ikke rettferdig at familier med barn over seks år skal få 7.400 kroner mindre i året enn familier med barn under seks år, sier Sylgård.

Mange er bekymret

Sylgård mener også barnetrygden må justeres i tråd med kostnadsveksten.

46 prosent av barnefamiliene svarer at de er bekymret eller svært bekymret for økonomien. Til sammenligning svarer rett under en firedel av befolkningene uten barn at de er like bekymret.

Andelen av barnefamiliene som er bekymret for økonomien stiger i takt med barnas alder.

(©NTB)