Eierne vil bygge ridehall for å sikre fremtidig gårdsdrift. Fylkesmannen sier nei

– Vi ser at tilbudet må utvides med en ridehall for å kunne ha helårsdrift av rideskolen. Og uten rideskolen er det vanskelig å opprettholde fullverdig gårdsdrift, sier Pernille Kjærstad Aronsen ved Store Ramstad gård.