Eiendomsskatten på stedet hvil

Eiendomsskatten i Nittedal i 2021 blir den samme som i år, det vil si 2,4 promille for bolig- og fritidseiendommer og 2,5 promille for næringseiendommer.