Med en verdiøkning, estimert markedsverdi tatt ut av lufta har jeg fått en økning på godt over en million. Jeg er sikkert ikke den eneste i Nittedal.

Med en verdiøkning på papiret som ikke gir inntekt før jeg er dau, men derimot gir økte utgifter til vedlikehold på en bolig bygd 1970, påbygd til generasjonsbolig 1986, er eiendomskatten ikke til å forstå.

LES OGSÅ: Dette betyr kommunens budsjett for deg: Disse prosjektene fikk «julegave» fra kommunestyret

Øker prosentvis

Eiendomsskatten øker prosentvis i takt med verdiøkningen.

For alle som kan litt prosentregning kan en ane hvor dette tar veien (ref. over 1 mill. på ett år), jamfør lederlønninger og topp politikerlønninger som også økes prosentvis, i likhet med pensjonsutbetalinger! Jeg oppfordrer politikerne til å reflektere over dette.

Prosentberegninger er skumle saker over flere år.

Politikernes oppfordring er nå at vi må sikre vår egen alderdom i større grad selv. Da ser jeg ikke lenger sammenhengen.

Det er nettopp dette vi har gjort ved å investere alle våre verdier i en god generasjonsbolig, der mor/svigermor kunne bo trygt hjemme med hjelp og tilsyn fra oss fram til en alder av 96,5 år, uten hjelp fra kommunen til sykepleie og hjemmetjeneste.

Kunne gå tørrskodd

Vi kunne gå tørrskodd oss imellom, et godt valg for generasjonsbolig, men mindre egnet til utleie med felles inngang.

Denne boenheten var ment også å være en trygghet for vår egen alderdom, men enn så lenge sitter jeg med en stor bolig som gir meg en eiendomsskatt som skremmer.

Politikernes mantra om at vi skal sikre vår egen alderdom får ingen mening når eiendomskatten slår beina unna investeringene, og stat og kommune snur flisa så fort vi følger oppfordringer.

Må sikre alderdommen

Skatt bør betales ut i fra inntekts ervervelse når vi har noe å betale med, ikke av oppsparte verdier for å sikre alderdommen, og aller minst av fiktive verdier.

Det offentlige burde være takknemmelig for at vi bidrar til å spare på offentlige for utgifter, men det virker motsatt.

Utakk er verdens lønn!

Varingen har åpnet debatten for alle – nå lurer vi på hva DU mener. Bruk kommentarfeltet lenger ned på denne siden, eller skriv din mening i denne lenken. (maks 600 ord)