Blir kompensert for tapt eiendomsskatt

Nittedal kommune er blant kommunene som taper penger på at det fra 2019 ikke lenger kan ilegges eiendomsskatt på produksjonsutstyr og -installasjoner i verker og bruk.