Holder eiendomsskatten stabil

Kommunen senker bunnfradraget for eiendomsskatt og øker promillesatsen i 2020. Men samtidig skjer det en reduksjon i beregningsgrunnlaget, slik at de fleste kommer ut noenlunde likt neste år i forhold til i år.