Eiendomsskatten som politikerflertallet, med Ap i spissen, har innført i Nittedal, er både urimelig, usosial og dypt urettferdig. Hovedproblemet er at den ikke tar hensyn til folks inntekt eller økonomi, og dermed rammer helt uavhengig av hvor mye du faktisk tjener. Dette vil Nittedal FrP gjøre noe med, og vi vil i budsjettet for 2020 legge frem en forpliktende plan for hvordan skatten skal avskaffes. Eiendomsskatten er nemlig det verste politikerdopet som finnes. Og til overmål rammer den blindt.

Med det økonomiske råkjøret som har vært drevet i kommunen de siste fire årene sier det seg selv at denne ekstraskatten ikke kan kuttes ut over natta, men nedtrappingen må skje gradvis. FrP vil imidlertid starte skattereduksjonen umiddelbart etter valget. For svak økonomi, som Nittedal har fått etter det politiske flertallets storforbruk av penger kommunen ikke hadde, anser ikke FrP som noen unnskyldning for å vente.

De fleste som eier en bolig er nemlig ikke «rike», men faktisk ganske vanlige personer med lån banken og andre forpliktelser. I tillegg rammer denne dobbeltbeskatningen både minstepensjonister, småbarnsfamilier og personer som har lite å leve av. Som kjent må vi alle ha et sted å bo. Denne boligen skal være et hjem, og ikke et skatteobjekt.

Fjerningen av arveavgiften, som FrP lovet for seks år siden, viser at det er mulig å få til slike endringer. Denne avgiften er nå historie. Alle de krisebeskrivelsene som kom fra Ap og andre da FrP-forslaget kom, har vist seg å være som så mye annet Ap har presentert, bare tomme ord.

Regjeringen har nå satt en øvre grense på fire promille for eiendomsskatt. Triksing med eiendomstakstene og andre «kreative» løsninger kan imidlertid gjøre at Nittedals innbyggere fortsatt må betale store summer i form av denne skatten. Også dette sier FrP nei til – slik skal ikke innbyggerne i Nittedal behandles.