– Vi forventet det ikke, men hadde selvsagt et håp, sier Danseverkets leder, Anette Meiltoft.

Det var tidlig i mars Varingen kunne fortelle om en entusiastisk Meiltoft som hadde sendt av sted en søknad til Lotteri- og stiftelsestilsynet pengesekk for mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet.

– Vi søkte om drøyt 400.000 kroner. Vi har vært i denne bransjen lenge, og det er ingen snarveier eller enkle måter å få støtte på, så vi er veldig vant til avslag, sier Meiltoft.

Livsløps-dans

Meiltoft og dansepartnerne gikk lenge med et håp om at søknaden skulle bli helt eller delvis innvilget.

– Spesielt siden vi allerede har brukt ett år på å få i gang dans for mennesker med funksjonsnedsettelser, med støtte fra Kulturtanken. Denne støtten gis for kun ett år, og vi visste at vi måtte søke andre steder for å bygge videre. Dette håpet vi skulle veie positivt for oss – at vi allerede hadde kommet i gang med en grunnmur, sier Anette Meiltoft.

Danseverket hadde et håp om å videreutvikle dansemenyen til noe litt større.

– «Dans gjennom hele livsløpet», hvor vi da også ønsket å få i gang DemensDans her i Nittedal hadde vi store håp om å få til.

Åpner for nytt forsøk

Avslaget på søknaden betyr, som Anette Meiltoft sier det, at Danseverket nå må gå for en plan C.

– Plan C er å prøve å opprettholde i hvert fall et tilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser, men DemensDans må legges på is dessverre. Så skal vi lete opp flere steder vi kan søke om støtte.

– Vi på Dansverket har ingen fulltidsadministrasjon, så det å lete opp og skrive søknader tar mye ressurser som kunne vært brukt på andre måter, sier Meiltoft.

– Er det aktuelt å forsøke på nytt med et tilbud til personer med demens?

– Ja, det kan være aktuelt.

Søndag klokka 13 og 17 viste Dansverket forestillinga «Dobbel dose dans» i Kulturverket Flammen. Første forestilling gikk for fullt hus. Video: Sigbjørn Høidalen