Disse vil bli kulturkonsulent – se den uvanlig lange søkerlista

Kommunen har fått inn 116 søknader på ei 50 prosent stilling som kulturkonsulent.