Disse lokale bedriftene har hittil brukt lånegarantiordningen

14 bedrifter i Nittedal har søkt lån hos åtte ulike finansinstitusjoner i forbindelse med den statlige lånegarantiordningen.