Disse har lederansvar for flest ansatte i vår kommune

Så mange ledere, avdelingsledere og ansatte jobber det i kommunen vår.