Disse får fritak for eiendomsskatt

Én sak var kommunestyret og rådmannen enige om i forhold til eiendomsskatt; det skal gis fritak for fredede eller vernede bygninger.