Diplom-Is utvider sitt renseanlegg

I en periode må iskremfabrikken sende avløpsvann direkte ut i det kommunale avløpsnettet.