Diplom-is gikk med 20 millioner kroner i underskudd i fjor

Diplom-is hadde i fjor sitt dårligste resultat på mange år.