Dette vil Senterpartiet prioritere for å få pengene til å strekke til

Av