Politiet i Trøndelag har i en ny rapport forsøkt å analysere hvordan gjenåpningen av samfunnet kommer til å påvirke kriminaliteten.

Rapporten er delt med politiets samarbeidspartnere i kommunene og andre etater. Den anslår mer vold og uro enn i en vanlig sommer fra tiden før pandemien.

– Nettopp fordi folk ønsker å ta igjen det tapte. At det kan bli en opplevelse av at det er mye å feire etter en periode med begrensninger, sier Anders Sunde-Eidem, leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Trøndelag-politiet, til NTB.

Mer vold og sjalusi

I grove trekk er dette sommeren politiet ser for seg:

* Minst en dobling av saker med vold, beruselse, ordensforstyrrelser, bortvisning og pålegg er sannsynlig.

* Mindre deling og nedlasting av overgrepsmateriale, men det anses som meget sannsynlig at flere er blitt kjent med teknologi, nettsteder og hvordan man laster ned og deler slikt, og at de vil fortsette med det etter at samfunnet åpner.

* Mindre vold i hjemmet, men mer sosial kontakt kan gi mer rus, utroskap, sjalusi og krangler, som kan trigge vold. Dersom denne hypotesen stemmer, kan det bli mer vold i nære relasjoner når samfunnet åpner.

* Åpning av grensene vil gi mer arbeidsinnvandring, flere migranter og mer mobil vinningskriminalitet.

Ruster opp – forberedt på uro

Sunde-Eidem understreker at dette dreier seg om scenarioer for fremtiden, og at det er knyttet usikkerhet til dem. Dersom det ikke åpnes, men stenges mer, vil alt se annerledes ut.

Han sier politiet ruster opp ved å flytte på ressurser slik at det for eksempel vil være mer synlig politi ute i gatene. Politiet oppfordrer også utelivet og andre næringer til å vurdere styrket vakthold.

– Forhåpentlig blir det god stemning, med glade folk og en positiv atmosfære i stedet for at det preges av vold og rus, sier Sunde-Eidem.

Flere drap og drapsforsøk

Politiet ser for seg en sommer med høy aktivitet i byer fulle av nordmenn i gjenåpningsrus. Det vil også føre til økt inntak av rusmidler, lovlige som ulovlige.

«I fire uker etter gjenåpningen til nivå 4 øker antallet registrerte voldssaker, ordensforstyrrelser, festrelaterte voldtekter, drap og drapsforsøk og annen rusrelatert kriminalitet i Trøndelag», skriver politiet i et tenkt scenario for sommeren.

I tillegg anslår politiet at antallet rusrelaterte skader vil øke, og at det vil være en bratt stigning i antallet alvorlige ulykker.

Kan bli flere nettovergrep

Når det gjelder nettovergrep, skriver politiet i rapporten at omfanget av dette har økt under pandemien. Det ventes at dette vil avta noe, men det er usikkert hvor raskt det vil skje.

Politiet påpeker at flere personer med seksuell interesse for barn er blitt introdusert for ny teknologi i perioden med hjemmekontor og nedstenging.

«Politiet ser vinteren 2022 at det reelle omfanget av nedlastning, kjøp/salg av overgrepsmateriale og mer eller mindre organiserte nettverk som understøtter denne kriminaliteten i Trøndelag, har økt i omfang under og etter pandemien», skriver politiet i fremtidsscenarioet.

Sunde-Eidem sier at de har styrket innsatsen mot nettovergrep og doblet antallet som utelukkende jobber med slike saker i et prosjekt ut året. Dette henger også sammen med en generell økning i slike saker de siste årene.