Dette tjente politikerne: Marius (H) og Kjetil (H) i hver ende av inntektsskalaen

Skattbar inntekt har lite med partitilhørighet å gjøre særlig i Nittedal Høyre, etter skattelistene å dømme.