Nylig sendte Statens vegvesen ut nærinfo om framgangen på nye riksvei 4. Selv om de bommet første gangen, med å sende ut en melding med en lenke som var lite trivelig, fikk de til slutt ut infoen til folket.

Her en videre framgang på riksveien i korte trekk.

Fram til neste sommer vil arbeidet pågå med Holmen bru på grensa mellom Gran og Lunner. Ifølge byggeleder Tor Iver Steig i Statens vegvesen skal de stort sett holde seg unna dagens riksvei 4 fram til neste sommer.

Flågenvegen stengt i ett år

I den andre enden av veiprosjektet, nærmere bestemt Roa, foregår arbeid med tre mindre betongbruer. Disse skal gå over riksvei 4 på Roa og blir 40 og 50 meter lange.

Nedre del av Flågenveien vil være stengt inn til september neste år. Der skal det bygges en kulvert under den nye riksveien. Det er laget en midlertidig innkjørsel til Flågenveien lenger sør.

Statens vegvesen kan også meddele at den verste sprengningsjobben er ferdig. Entreprenøren kommer fremdeles til å fyre av noen salver ved Folkehjelpa sør for Holmen bru.

Nede på myra ved Roa har arbeidet tatt seg en stille pause. Her er det blitt lagt en madrass med steinmasser oppe på myrsementpelene. Steinmassen skal presse sammen myrmassene før de fortsetter med oppbyggingen av motorveien.

135 lysmaster

I bunn av bakkene opp mot Lygnasæter er Anlegg Øst godt i rute. Her startet asfaltarbeidet i uke 35. Entreprenøren har også startet arbeidet med å montere 135 lysmaster. Det er Minel som utfører denne jobben.

Anlegg Øst monterer støyskjermer på østsiden av riksveien. Det skal også være støyskjermer på deler av veien mot vest.