Om kunnskapsminister Tonje Brenna og regjeringen får det som de vil, kan dette ha vært det siste barnehageopptaket hvor foreldrenes valg av barnehage veier tyngst.

Fremover kan det være kommunene som tar valget for dem.

I disse dager har tusenvis av foreldre tatt et viktig valg: Hvilken barnehage passer best for mitt barn og min familie? Hvilken barnehage ønsker vi at vårt barn skal gå i? 1. mars gikk søknadsfristen ut i de fleste kommuner til årets barnehageopptak.

Få er klar over at foreldrenes valgfrihet nå er truet.

Dette kan ha vært siste gang foreldrene har denne reelle valgfriheten. I stedet kan det bli kommunene som overtar makten og kan bestemme hvilken barnehage deres barn skal gå i, sier Monica Bijmolen.

Mangfold og medbestemmelse i fare

Bakgrunnen for dette er den ferske strategien «Barnehagen for en ny tid» Kunnskapsdepartementet la fram i januar. Her skriver de blant annet at kommunene skal ha

«(..) styringsrett når det gjelder godkjenning av barnehager, opptak, dimensjonering og kapasitet.»

I praksis betyr dette at kommunene vil kunne overstyre foreldrenes valg og flytte barn for å holde liv i barnehageplasser uten søkere mot foreldrenes valg og vilje. Indirekte vil kommunene bestemme hvilke barnehager som kan og skal bestå. Foreldrene mister den reelle valgfriheten og barnehagetilbudets mangfold i vår kommune står i fare.

Hyller foreldrenes valgfrihet

Det er foreldrenes valg av barnehage som de siste 20 årene har skapt den unike barnehagesektoren vi nå har i Norge. Det er plass til alle og 9 av 10 foreldre er fornøyde med egen barnehage.

Foreldrene har, gjennom sine valg, vært med å skape og utvikle det barnehagetilbudet vi har i vår kommune. Foreldrene har fått velge de barnehagene og den profilen de mener passer dem best. Ikke det kommunen mener er best for dem. Foreldrenes valg har fremmet både kvalitet og mangfold i vår kommune.

Mer enn to av tre barnehager med registrert profil, eksempelvis gårdsbarnehage, friluftsbarnehage, livssynsbarnehage er private. Dette er tilbud som er opprettet basert på foreldrenes ønsker og behov. Disse tilbudene står nå i fare for å kunne forsvinne.

Derfor er vi nå svært bekymret og kritiske til det som er i ferd med å kunne skje. Det er du som forelder, og ikke politikerne i kommunen, som skal bestemme hvilken barnehage ditt barn skal gå i. Foreldrenes valgfrihet er viktig! Det må kunnskapsministeren forstå.

Varingen har åpnet debatten for alle – nå lurer vi på hva DU mener. Bruk kommentarfeltet lenger ned på denne siden, eller skriv din mening i denne lenken. (maks 600 ord)