Dette er de ferskeste smittetallene – smitte påvist i barnehage